CONTRA-INDICATIES:
Absolute contra-indicaties, wanneer absoluut NIET  behandelen:

- alle lichtdermatosen
- kanker
- kelloidvorming
- zonverbranding
- koorts
- metalen prothesen
- moedervlekken
- overgevoeligheid voor licht
- tierfellnaevus: risico: maligniteit, verbranding
- tumoren
- permanente make-up, tatoeages
- erytheem voor laserbehandeling
- pacemaker
- auto-immuunziekten (huid gerelateerd): (zoals bv.: psoriasis, vitiligo)
- spataderen (eromheen mag wel)


Relatieve contra-indicaties, alléén behandelen na schriftelijke goedkeuring arts:

- medicijngebruik (zie bijlage)
- dermatosen: psoriasis, eczeem
- epilepsie
- diabetes mellitus
- erytheem
- hyperpigmentaties
- infecties
- schimmel
- virussen
- schurftmijt, mensenvlo
- zwangerschap